OFFICE WORKOUTS

INNER STRENGTH – OFFICE WORKOUTS
Enkla, moderna & inspirerande rörelsepass anpassade till kontoret/arbetsplatsen med fokus på att släppa på spänningar i nacke, rygg och höfter – områden där vår bindväv lätt kan bli stel och stram, och som över tid kan orsaka smärta.

För att förbättra och bevara hälsan menar Folkhälsomydigheten att “Långvarigt stillasittande bör undvikas.” och att “regelbundna korta pauser (“bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet”. Dessutom visar forskningen att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner – det vill säga bättre minne och koncentration till exempel!

Vi tror dessutom att du känner dig mer centrerad, fokuserad och mindre stressad efter en Office Workout. Du kan använda din vanliga outfit och stanna kvar vid din kontorsstol – eller utnyttja miljön (mellan möten, på parkeringen, under promenaden). Tanken är inte att du ska bli svettig, utan snarare få in mer rörelse i din vardag! Våra pass är max 15 minuter långa, då vi tror på iden om att sprida ut träningen och rörelsen över dagen och veckan. Något som går i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att alla vuxna över 18 år bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter (minst måttlig aktivitet). De poängterar att “aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och kan utföras i pass om 10 minuter”.


Kombinera gärna dina rörelsepass med en meditation (sittande eller on the go) för att skärpa ditt fokus och bli mer klartänkt.

Några exempel på Office Workouts:

  • Easy Stretch
  • Backpain Release
  • Stress Relief
  • Office Core
  • Office Barre
  • Office Yoga – Seated
  • Office Yoga – Standing
  • Focus Meditation
  • On the go Meditation

Ni hittar alla våra Office pass (men också mycket mer under kategorierna Breathe, Move, Flow och Sweat) här: Train with Inner Strength